Met een Black-box security test wordt bedoeld het zonder voorkennis uitvoeren van een cyber veiligheid onderzoek bij een organisatie. Door middel van onder andere openbaar beschikbare informatie toegang tot een netwerk verschaffen.