Cyber veiligheid is de bescherming van op zichzelf staande dan wel op een netwerk als het internet aangesloten systemen. Hieronder vallen hardware en software en ook gegevens.